Chuyện cổ tích về loài người – Xuân Quỳnh

0
Chuyện cổ tích về loài người – Xuân Quỳnh

Tri sinh ra trc nht 
Ch toàn là tr con 
Trên trái t tri trn 
Không dáng cây ngn c 
Mt tri cng cha có 
Ch toàn là bóng êm 
Không khí ch màu en 
Cha có màu sc khác 

*** 

Mt tr con sáng lm 
Nhng cha thy gì âu! 
Mt tri mi nhô cao 
Cho tr con nhìn rõ 
Màu xanh bt u c 
Màu xanh bt u cây 
Cây cao bng gang tay 
Lá c bng si tóc 
Cái hoa bng cái cúc 
Màu làm ra hoa 
Chim by gi sinh ra 
Cho tr nghe ting hót 
Ting hót trong bng nc 
Ting hót cao bng mây 
Nhng làn gió th ngây 
Truyn âm thanh i khp 
Mun tr con c tm 
Sông bt u làm sông 
Sông cn n mênh mông 
Bin có t thu ó 
Bin thì cho ý ngh 
Bin sinh cá sinh tôm 
Bin sinh nhng cánh bum 
Cho tr con i khp 
ám mây cho bóng rp 
Tri nng mây theo che 
Khi tr con tp i 
ng có t ngày ó 
Nhng còn cn cho tr 
Tình yêu và li ru 
Cho nên m sinh ra 
b bng chm sóc 
M mang v ting hát 
T cái bng cái bang 
T cái hoa rt thm 
T cánh cò rt trng 
T v gng rt ng 
T vt lm cha khô 
T u ngun cn ma 
T bãi sông cát vng… 

Bit tr con khao khát 
Chuyn ngày xa, ngày sau 
Không hiu là t âu 
Mà bà v ó 
K cho bao chuyn c 
Chuyn con cóc, nàng tiên 
Chuyn cô Tm hin 
Thng Lý Thông ác… 
Mái tóc bà thì bc 
Con mt bà thì vui 
Bà k n sut i 
Cng không sao ht chuyn 

Xem thêm:  Đánh thức trầu - Trần Đăng Khoa

Mun cho tr hiu bit 
Th là b sinh ra 
B bo cho bit ngoan 
B dy cho bit ngh 
Rng lm là mt b 
Dài là con ng i 
Núi thì xanh và xa 
Hình tròn là trái t… 

Ch bt u có trc 
Ri có gh có bàn 
Ri có lp có trng 
Và sinh ra thy giáo… 
Cái bng bng cái chiu 
Cc phn t á ra 
Thy vit ch tht to 
"Chuyn loài ngi" trc nht