Chúc mừng một nửa thế giới – Nguyễn Lan Anh

0
Chúc mừng một nửa thế giới – Nguyễn Lan Anh

Chúc mừng chúng ta

Ngày nửa , trẻ già cùng vui

, đẩy lùi

hoà thuận,

Tuổi xuân sáng mãi rằm

Tuổi già ở tít chân trời

Tâm hồn ,

Vén vun giữ lửa cho đời ấm êm

Như hoa quyến rũ bên thềm

Công, dung, ngôn hạnh… ngọt mềm sắc hương

Sống sao xứng phận má hường

Ánh dương tỏa sáng, soi đường lớp sau!

Nguyễn Lan Anh

(Quảng Ninh)


Xem thêm:  Cung đàn tưởng niệm - Đinh Hùng