Chữ thánh hiền – Lê Hải Châu

0
Chữ thánh hiền – Lê Hải Châu

Đã lâu quên chữ thánh hiền,

Nét ngang, nét sổ, nét xiên .

Đế vương lo việc sơn hà,

Tiểu nhân bị gậy phòng xa giữ mình.

Nửa đời nấu sử sôi kinh,

Nửa đời còn lại ép mình thờ vua.

Chữ Nhân học mãi không thừa,

Chữ Trung, gánh chưa đủ đời.

Nghìn năm đã quá ,

Hèn chi thiên hạ quên lời thánh nhân.

./.


Xem thêm:  Trầm lắng màu chiều - Ngọc Thuần