Chữ hiếu – Ngạo Thiên

0
Chữ hiếu – Ngạo Thiên

tội lắm ai ơi
Sanh thành dưỡng dục, chớ quên
Công cha nghĩa mẹ đáp đền
Đừng vì , mà quên cội nguồn
Làm con phải đạo làm con
trên đầu, vuông tròn đặng an
Dẫu đời ta vẫn
Chén cơm manh áo, mẹ cha ấm lòng
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Nhớ công sanh dưỡng, tháng ngày gian lao.


Xem thêm:  Bài Thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ ( Thanh Hải ) – Bức tranh thiên nhiên tràn đầy sự sống