Chú Cuội Hằng Nga (18+)

0
Chú Cuội Hằng Nga (18+)

trời nóng cháy da.
Hằng Nga ngồi dựa gốc đa mệt đừ.
Ngủ gà, ngủ gật ngắt ngư.
Áo xiêm tung xổ, hở từng khoảnh da.
Thằng cuội trông thấy xuýt xoa.
Nguyên một khỏang rốn Hằng Nga trắng ngần.
Cuội sờ thấy mịn như bông.
Xoa đi, xoa lại, mặt trông dại khờ.
Hằng nga chợt tỉnh, .
Thằng cuội vẫn cứ tỉnh bơ xoa hoài.
Hằng nga tát mấy bạt tai
“Cái đồ đần độn chả ai như mày”
Cái rốn thì có gì hay.
Sao không xuống khoảng gang tay hả…Khờ…


Xem thêm:  1001 bài thơ nhớ Cha, nhớ Mẹ nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu