Chợ xuân – Nguyễn Lãm Thắng

0
Chợ xuân – Nguyễn Lãm Thắng

Bé dy rt là sm
Theo bà i ch xuân
ng làng sng còn ng
ong eo trên lá cành

Ngi âu ông úc th!
Nói chào quá là vui
Gánh gng bày khp li
i âu cng chân ngi

ng kia là go np
Cùng vi lá dong xanh
ng này loi mt
Vi hoa qu thm lành

Bà mua chú gà trng
cúng lc u nm
Bà chn câu i
Ri ngm nhánh mai vàng

Bé say nhìn qun áo
B nào cng d thng
Nhng chi xinh xn
Cng p hn ngày thng

Vòng quanh quanh ngõ ch
Nng xuân ã tru cành
Nghe xôn xao Tt n
T trên gánh rau xanh.

Ch xuân ti p quá!
Trong mt bé long lanh.


Xem thêm:  Mừng Xuân Mậu Tuất - Phan Hoàng