Chờ không hẹn – Thuận Hữu

0
Chờ không hẹn – Thuận Hữu

Có hẹn gì đâu mà anh vẫn cứ chờ
Một dáng em qua…
Chiều bỗng dài vời vợi
Không hẹn gì đâu mà anhvẫn đợi
Bâng quơ hoài…
Đêm hóa những
Đâu chỉ mình anh, có cả xanh
Sóngvỗ trắng chân trời
Hóa bao điều muốn nói
Xốn xang lòng một nỗi vẩn vơ
Lạ quá thôi, anhvẫn cứ chờ
Với dự cảm thế nào em cũng tới
Như biết em không nghe mà anh vẫn gọi
Gọi đỡ buồn để rồi lại buồn hơn
Cái khoảng thiếu em là cái khoảng bồn chồn
Cái khoảng trống người ta gọi là
Có phải thường bắt đầu như thế
Không hẹn gì đâu mà ta vẫn cứ chờ.


Xem thêm:  Lối em qua - Chiều Tím