Chiều mưa tháng bảy – Thanh Trang

0
Chiều mưa tháng bảy – Thanh Trang

Nắng hợt hời vội thay tấm áo đen
Gọi gió lại bon chen xua
Căn nhà cũ chỉ lẳng lặng
giữa trời vắng tiếng chim.

Hạ vội chân bước đi tìm…
Thu nhanh nhẹn đâu nằm im một chỗ
Va một tiếng Sấm mấy độ
Gắt ầm ầm rồi chợt đổ cơn mưa.

này hỏi ai có đón đưa
Hỏi ai khóc cho kịp vừa tháng bảy
Mưa Ngâu đổ mà lòng mềm em cháy
Sụt sùi chiều dai dẳng mấy lần cơn.

Mưa giận ai mà như tiếng
Dai dẳng quá tựa tiếng than Ngưu – Chức
Sông Ngân chảy ập vào lòng hừng hực
Ô Thước cầu rạo rực nối tơ duyên.

Tháng bảy về nào đâu chịu ngủ yên…

17/07/2018. Thanh Trang


Xem thêm:  Bài thơ Con đường xưa lá mục – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân