Chị ơi – Đặng Nhật Trung

0
Chị ơi – Đặng Nhật Trung

Cầu cây lắt lẻo chị qua

Lặng thầm Điên Điển vàng hoa tiễn người

Chim chiều kêu con nước ơi

Nước lên cho kịp rẽ đôi đường về

Theo chồng chị đành xa quê

Xa đàn em nhỏ bỏ lìa người thương

Xa luôn xa giấc mộng thường

Quá giang ngọn gió qua vườn nhớ ai

Xa rồi bông Bưởi tóc cài

Hương đưa thoang thoảng tận ngoài Vàm sông

Xa tình quấn quít bước chân

Chiều xưa An Cựu ngập ngừng bàn tay

Theo chồng hồn chị lắt lay

Con chấp chới ngỡ ngày như đêm

Chị đi mang nặng sầu riêng

Khuya khpoawts tình nhớ níu nghiêng nỗi sầu

Tận lòng và tận thâm sâu

Chị đi lòng vẫn dàu dàu bên trong

Chị đi Người áy héo lòng

Riêng em ngơ ngẩn như dongfnuwowcs xuôi

Chim chiều kêu con nước ơi

Nước lên cho kịp tiễn người sang sông

Tác giả : ĐẶNG NHẬT TRUNG


Xem thêm:  Ta có hẹn với tháng mười hai - Đỗ Hương