Cháo vịt – Chế Lan Viên

0
Cháo vịt – Chế Lan Viên

Vịt gầy chưa đầy cân

Làm thịt ngày dân đói

Bữa ăn không tiếng nói

Cả nhà im mà ăn.


Xem thêm:  Mê Tít Với “Hoa Ngày Thường – Chim Báo Bão” Của Chế Lan Viên (P1)