Chào tháng hai yêu thương – Nhánh Rong

0
Chào tháng hai yêu thương – Nhánh Rong

vừa đến bên
Tháng vẫy gọi
Chỉ nhìn chưa kịp nói
Mà giọt tình lên môi

anh, thế thôi!
Đâu cần lý do khác
Bên anh tim khẽ hát
Yêu anh và thương anh

Ngày Xuân mây
Giọt nắng tình nhẹ trải
Thương một người có phải
Là mong nhớ ngày đêm?

Tháng Hai về bên thềm
Xua ủ rũ
Xóa giận hờn xưa cũ
Chỉ có thương và thương

Em yêu anh, lẽ thường
Anh, tuyệt diệu
Bên đã hiểu
Say men tình khi yêu

Hãy cứ thương thật nhiều
Vui ca trong hoan lạc
Tháng Hai đã phải khác
Lễ Nhân Tình


Xem thêm:  Tản mạn với tuổi 40 - Hiền Nguyễn