Chào tháng 12 – Trần Quang

0
Chào tháng 12 – Trần Quang

Có một chút nắng hanh hao vàng vọt
Hong khô chiều tiễn qua mau
Tôi mải mê lặng người nghe giọt nhớ
Hàng cây ngiêng mình tiễn lá xa cành

Ta nhìn mây chở 2 gõ cữa
Cơn gió lạc đường xao lãng hồn thơ
dâng trào nghe lòng
Thời gian sao trôi nhanh thế?

về mộng duyên đời
Chút thương chút nhớ cho lòng
Ta gom ta dệt tình mãi lung linh
an lành !


Xem thêm:  Hạnh phúc xa tầm tay