Chào tháng 10 – Hà Nguyễn

0
Chào tháng 10 – Hà Nguyễn

về vờn ngọn gió
Thoáng thở than cho mùa thu thay áo
Gió thì thào sao dịu ngọt
Ru nồng buông khẽ mi ngoan

Tháng mười về thoảng hương sữa đưa tay
Chào đón mùa thu gợi thương nhè nhẹ
Của một chút nắng hoe vàng cuối vụ
tim ai hoang vì yêu

Tháng mười về gửi thương nhớ đầy vơi
Một chút ấm êm ru hoài mặc niệm
Khi đang vẩn vơ bay lượn
Thoáng chút thương nhớ

Tháng mười về kết thúc mùa
Mùa dối gian đôi lời yêu dịu ngọt
Tháng mười về ru tình thương ngọt dịu
Cái rét sắp về em xót dạ thương ai


Xem thêm:  Ta có hẹn với tháng mười hai - Đỗ Hương