Chào anh tháng 12 – Hoa Châu

0
Chào anh tháng 12 – Hoa Châu
Em chào anh chàng trai hai
ấm mang nắng về tựa cửa
Để vơi dần không thêm nữa
Khúc giao mùa lắm
trời cũng xếp lại ngày
Mây hối hả giăng mưa buồn đêm vắng
Gió vi vút len vào lòng chớm lạnh
Anh góp nhặt mảnh mơ…
Tháng mười hai ghép vần thơ
Em cô gái bỗng thấy mình trẻ lại
Môi hé nở giữa đồng vàng hoa cải
Đông đang về gợi mãi khúc
Tháng mười hai tuyết phủ gió còn vương
Manh áo mỏng pha sương ngày mấy lượt
Gởi chút nắng lòng ao ước…
Mong an lành chào anh nhé tháng mười hai.

Xem thêm:  Tháng 11 ấm áp - Trương Túy Anh