Cây nấm đi mưa – Nguyễn Loan

0
Cây nấm đi mưa  –  Nguyễn Loan

– Kìa, nấm

Đội dù đi đâu?

Mưa to gió lớn

Khéo không ướt đầu!

Nấm anh đi trước

Cây dù to cao

Nấm em theo sau

Cây dù nhỏ xíu

Trời mưa đất dịu

Tha hồ

Nấm chờ mai nắng

Căng dù ra phơi.


Xem thêm:  Tóc em - Phan Hoàng