Cây chuối – Nguyễn Trãi

0
Cây chuối – Nguyễn Trãi

Tự bén hơi xuân tốt lại thêm,
Ðầy buồng lạ, màu thâu đêm.
Tình thư một bức phong còn kín,
Gió nơi đâu, gượng mở xem..

Hai câu cuối của bài thơ có thể lấy ý từ bài Vị triển ba tiêu 未展芭蕉 của Tiền Hử 錢珝 đời Đường (Trung Quốc).

Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK 10 giai đoạn 1990-2006.


Xem thêm:  Ngưỡng cửa – Bài thơ hấp dẫn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc của nhà thơ Vũ Quần Phương