Cát bụi phù du – Ngạo Thiên

0
Cát bụi phù du – Ngạo Thiên

như biển trùng khơi
Đời người như gió, rong chơi miệt mài
trong những cơn say
Say tình say mộng, say ngày say đêm
Thời gian cứ thế êm đềm
Lấy đi hương sắc, môi mềm
Đời người tiếc cuộc tỉnh say
Tiếc đáy nước, đưa tay hứng sầu
Nhìn đời không biết về đâu
, tận sâu đáy lòng
Cuộc đời nơi chốn sắc không
Ta là cát bụi, ngoài hoang
Này này
Chỉ như làn khói, bay ngang qua đời
Đêm đêm suy ngẫm thế thời
Đời như giấc mộng, kiếp người.

Thế rồi tất cả cũng ra đi
Đưa tay giữ lại có được gì
Đời cát bụi trở về cát bụi
Còn gì chuyện thịnh suy


Xem thêm:  Ta trao - Xuân Diệu