Cảnh nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Cảnh nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Một mai, một cuốc, một cần câu
dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa


Xem thêm:  Tâm sự ngày Vu lan - Phan Hoàng