Cảnh ngày xuân – Nguyễn Du

0
Cảnh ngày xuân – Nguyễn Du

Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Thanh minh trong tiết
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Gần xa nô nức yến anh
sắm sửa bộ hành chơi xuân
Dập dìu tài tử giai nhân
Ngựa xe như nước áo quần như nêm
Ngổn ngang gò đống kéo lên
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay
Tà tà bóng ngả về tây
Chị em dang tay ra về
Bước dần theo ngọn tiểu khê
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh
Nao nao dòng nước uốn quanh
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang


Xem thêm:  Hoan hô chiến sĩ Điện Biên - Tố Hữu