Cảnh khuya – Hồ Chí Minh

0
Cảnh khuya – Hồ Chí Minh

Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 
lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. 
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ, 
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.


Xem thêm:  Chùm hoa giẻ - Xuân Hoài