Cánh diều ngủ quên – Lê Ngọc Bích

0
Cánh diều ngủ quên – Lê Ngọc Bích

Đứng lặng trông theo một Cánh Diều

, trời lặng, gió im ru

Con diều chao nghiên vừa hạ xuống

Vầng lên ngỡ tưởng diều bay cao

ấu nhìn Cánh Diều,

Đến lộng gió chẳng ước mơ

Để Cánh Diều nằm ngủ trên giá sách

Mong gió đến, mang Cánh Diều bay cao


Xem thêm:  Mừng Tết Nguyên đán - Viễn Phương