Cánh diều kỷ niệm – Lê Ngọc Bích

0
Cánh diều kỷ niệm – Lê Ngọc Bích

Những ngọn đồi xanh màu cỏ biếc

Đám trẻ tung tăng với Cánh Diều

lặng khuất núi

Lùi thả đi xa

Mong sau này mai mãi làm tri kỉ

Đường duyên tơ không đủ nối

Để cơn gió tạo

Cơn mưa chiều tầm tả diều đứt dây


Xem thêm:  Nỗi nhớ mùa đông - Lê Trọng Dự