Canh cá tràu – Chế Lan Viên

0
Canh cá tràu – Chế Lan Viên

Canh cá tràu mẹ thường hay nấu khế

Khế trong vườn thêm một tý thơm

Ừ, thế đó mà một đời mẹ

Ba mươi năm nhà, xuống mâm cơm!


Xem thêm:  Không đề - Phan Thị Thanh Nhàn