Cảm xúc tháng mười – Bằng Lăng Tím

0
Cảm xúc tháng mười – Bằng Lăng Tím

về rồi anh ạ
lá trút nhiều thêm
Họa mi cúc nở cánh mềm
Sương đêm dành tặng

Tháng mười vàng ươm hạt nắng
Cò trắng gọi đàn bên sông
Thoảng hương lúa chín trên đồng
ráng ngắt

Tháng mười góp nhặt
Chiu chắt giọt nồng
Đôi ta chung đường
nhớ hoài trong dạ

Tháng mười trời cao xanh quá
Khắp ngả lạnh về
Cỏ may níu bước triền đê
Lời thề nguyện giữ.


Xem thêm:  1001 bài thơ tình Nghèo, vì con nhà nghèo nên mất em/anh