Cảm xúc tháng 10 – Đinh Đào

0
Cảm xúc tháng 10 – Đinh Đào

ơi!
Để thu kịp trở mình khi
Để chút nắng sải mình trong chiều nhẹ
Để em tìm miền đầy vơi…

Tháng mười ơi! Đi qua những khung trời
Còn thấy ấm của hương bưởi
Thu chưa qua sao lòng buồn vời vợi
Tại tháng mười hay tại bởi lòng tôi???

Tháng mười ơi! Mang đầy vơi
Chở tôi đến những khung trời dịu vợi
Anh lòng nấu nung không mỏi
Đợi tháng mười gom về thôi!!!

Tháng mười ơi! Chắt chiu lại cho tôi
Tình ai đó đã buông lời thề hẹn
quá nếu đò không cập bến
Trách làm chi… Ai bảo…hẹn tháng mười.


Xem thêm:  Top 16 Bài thơ hay viết về con sông quê hương