Cảm đề – Hồ Dzếnh

0
Cảm đề – Hồ Dzếnh

Mẹ nhỏ của con ơi!
Máu chảy, xuân thơm, mắt lệ ngời
Vú mẹ đã khô nguồn sữa cũ
Tình con còn lại bấy nhiêu thôi!…

Hoa Xuân đất Việt nghìn thu nở
Gương cũ muôn đi rạng rỡ soi
Uớc nhỏ như xưa mà nũng nịu:
“Coong nà coong mẹ, mẹ coong ơi!…”


Xem thêm:  101 Bài Thơ Song Thất Lục Bát Nổi Tiếng Mọi Thời Đại