Cafe sáng tháng tư – Hồng Giang

0
Cafe sáng tháng tư – Hồng Giang

Thng t ny tri cn ma sng
Ly cafe nhp nhong chng mi thm
Khi thuc tn tri k m nng hn
Ngi bn nhau chp chn trong nh in

Sng thng t cn ma ro xut hin
Thong qua ri tan bin gia h khng
Ch cn anh n l gic m hng
Ly cafe cht chng trong ng cht

C tng rng tri ma th mt
Sao trong lng ngt ngt qu ngi i
Git cafe c t tch ri ri
nh mt ai sng ngi trong chc lt

M sng tnh ng tim anh do dt
qua ri thm mt vn cn vng
Du dng i vn y ry m ng
Ly cafe b thm ng cho ngt

Sng thng t li ni ai th tht
Thong qua ri ..
Trt li .
Vn vng!

09/04/2016 Hng Giang.


Xem thêm:  Nguyễn Trung Kiên cùng những trang thơ nổi tiếng được yêu thích nhất