Ca dao – Bùi Giáng

0
Ca dao  –  Bùi Giáng

Viết thơ lạc dấu sai dòng

Viết trong tức tưởi sợ đồng lúa mong

Nước xanh lên đọt đòng đòng

Ngày mai sẽ mất hạt lòng thơ ngây

Bây giờ cá nhảy nghiêng cây

Chim chuyền bụi ớt cỏ dày phân bua

Nỗi niềm hè hạn thu mưa

Là tâm sự của quê mùa nông dân

Xưa kia tôi đã có lần

Và bây giờ đã đôi phần tôi quên

Viết thơ là trở lại bên

Con người thôn nữ răng đen hai hàng

Hội nào em lỡ chửa hoang

Và em đã khóc lệ tràn như mưa

Bây giờ tôi đã quên xưa

Sài gòn cám dỗ tôi chưa chịu về


Xem thêm:  Vần thơ anh trăm năm - Pha Lê