Buông bỏ – Ngạo Thiên

0
Buông bỏ – Ngạo Thiên

đời thầm nghĩ bước còn xa
Nhưng ai nhận thấy đang già từng giây
Đời thấp thoáng áng mây bay
Lúc tan lúc hợp tháng ngày chông chênh

như sóng nước cuốn lênh đênh
lặng hụp bồng bềnh khơi xa
Này danh vọng này phù phiếm sa hoa
Vui trong khiến ta khổ sầu

Cuộc đời này có bao lâu
Thương thương ghét ghét trong câu tình đời
Lòng dặn lòng buông bỏ thế gian ơi
Cho tâm nhẹ gánh an nhàn.


Xem thêm:  Dưới giàn mồng tơi - Kiên Giang