Buồn đêm mưa – Huy Cận

0
Buồn đêm mưa – Huy Cận

Đêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn

Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn

Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn

Rơi rơi… dìu dịu rơi rơi…
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời

hướng lạc phương mờ…
Trở nghiêng gối nặng nằm nghe

Gió về, lòng rộng không che
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư…

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Bài thơ Người ơi có nhớ – Nhà thơ Dương Tuấn