Bước qua tháng tám – Toàn Tâm Hòa

0
Bước qua tháng tám – Toàn Tâm Hòa

Bước qua tháng Tám bâng khuâng
vướng bàn chân của mình
Có vàng mơ… ánh
Có bao hương tình

Có mùa vàng lay
Có con đường lá me bay nồng nàn
Có em qua lối dịu dàng
Có bao rạo rực ngập tràn tim anh!

Có tinh khôi… thật trong lành
Có mờ sương bảng lãng thành… ban mai
nắm
Bước qua tháng Tám với đầy

Có nhiều ước mộng vấn vương
tựa thiên đường trần gian
Có muôn rộn ràng
Có câu thơ chợt vừa rơi

Bước qua tháng tám… đất trời!
Với đầy rạo rực lâng lâng!


Xem thêm:  Nhớ! - Violet Hoa