Bỏ học làm kẻ ngu – Đặng Hoàng Vũ

0
Bỏ học làm kẻ ngu – Đặng Hoàng Vũ

Cặm cụi mấy mươi năm
Bằng cấp chẳng thiếu gì
Tài năng đâu chưa thấy
Tay vẫn phải phong bì

Ông Bill Gates tài chi
Học nửa chừng đã bỏ
Ba mốt tuổi làm giàu
Hỏi phong bì chẳng có

Nhiều người học từ bỏ
Theo Bill Gates làm giàu
Nghỉ giữa chừng đại học
Nửa đời nếm đòn đau

Lắm kẻ muốn lên cao
Một năm đôi bằng cấp
Bưu điện thì quen mặt
Mà bước chân vẫn thấp

nhiều va vấp
Muôn đường biết đi đâu
Bỏ học và học bỏ
Hơn nhau bước khởi đầu

Hỏi Bill Gates mấy câu
Sao Ông làm tỷ phú
Chẳng học mà vẫn nhanh
Phải chăng có ô dù

Giữa hỗn loạn tù mù
như ngọn gió
Cánh diều muốn bay cao
Tìm hơi trong đám cỏ

Bỏ học và học bỏ
Khác biệt rất
Trường học vẫn nằm đó
Thời cơ qua lúc nào

Học không phải học cao
Mà học cầm cơ hội
Kẻ sớm chưa cần học
Người muộn qua mấy thời

Khương Tử Nha
Bảy mươi tuổi chưa già
Việc học không uổng phí
Chỉ sợ thời cơ qua

Học hành như cả
Thời cơ như tôm cá
Lặng yên và sóng dữ
Đâu cơ hội của ta

Người được thì được cả
Kẻ tìm mãi không ra
Thời cơ như ngọn gió
Diều rơi miền đất lạ

Ta như là chiếc lá
Đang chờ mùa xuân tới
Gió thoảng bay quanh nhà
Trời thu lá vàng rơi

Xem thêm:  Tình yêu Sinh học

Thời cơ thường đến nơi
Lúc bế tắc
Như ngọn gió mùa thu
Thử sức bền chồi mới

Học hành và tìm bới
Trong hỗn loạn tù mù
Thả mình theo cơn gió
Bỏ học làm kẻ ngu.