Bình yên – Hoàng Cầm

0
Bình yên  –  Hoàng Cầm

Anh ở ngoài mặt trận

Sừng sững đồi cao

Mắt rọi nền trời đặc khói

Máy bay giặc vo vo

Đem cái chết khổng lồ

Úp xuống đầu anh đang bốc lửa

Em ơi đừng sợ

Anh thu cái chết tới đây

Cho em sống trọn một ngày

Trời của em xanh màu bình yên

Chiều nay em nhé đừng quên

Ra ngõ ngoài hong tóc

Trời để em bay lên

Với tiếng em chợt khóc

Yêu em anh sống như mặt giời

Dù xác anh tàn rơi

Mặt giời còn chiếu mãi

Trong lòng người thứ hai

Sẽ yêu em ngày mai

1950


Xem thêm:  Bài thơ cũ - Hà Bảo Châu