Bình an hạnh phúc – Sương Anh

0
Bình an hạnh phúc – Sương Anh

Tiền bạc vật thể ngoài thân
Đời còn lại một chữ nhân làm đầu
Bình an hạnh phúc mong cầu
Từ nay và mãi về sau lâu dài
Cuộc đời nhiều lắm sầu cay
Hôm nay vui sướng ngày mai chắc còn
Đường đời dốc đá đèo non
Từng bước vững chắc qua cơn muộn phiền
Sinh ra kiếp sống tiền duyên
Vui, buồn, lụy, khổ… nối liền theo nhau
Lời Phật dạy: sống vì nhau
Nghiệp chướng ta gặp, xin cầu phước may
Cho người luôn gặp điều hay
Số trời đã định, an bày cho ta
Chấp nhận vui sống chan hoà
Đi tìm đâu thấy, tự ta cho mình
Băn khoăn đọc một hồi kinh
Tâm an, trí tịnh, lòng bình, thân yên


Xem thêm:  Tình yêu nào không nếm trải gian nan - Tùng Trần