Bình an hạnh phúc – Sương Anh

0
Bình an hạnh phúc – Sương Anh

Tin bc vt th ngoài thân
i còn li mt ch nhân làm u
Bình an hnh phúc mong cu
T nay và mãi v sau lâu dài
Cuc i nhiu lm su cay
Hôm nay vui sng ngày mai chc còn
ng i dc á èo non
Tng bc vng chc qua cn mun phin
Sinh ra kip sng tin duyên
Vui, bun, ly, kh… ni lin theo nhau
Li Pht dy: sng vì nhau
Nghip chng ta gp, xin cu phc may
Cho ngi luôn gp iu hay
S tri ã nh, an bày cho ta
Chp nhn vui sng chan hoà
i tìm âu thy, t ta cho mình
Bn khon c mt hi kinh
Tâm an, trí tnh, lòng bình, thân yên


Xem thêm:  Bài thơ Thiên Thần Trong Mắt Tôi ngọt ngào, lãng mạn hạnh phúc lứa đôi