Bâng khuâng tháng 8 – Võ Sơn Lâm

0
Bâng khuâng tháng 8 – Võ Sơn Lâm

thu về các bạn ơi
Mùa sang nắng đẹp ngát bên đời
mấy độ khoe mầu ấm
Khí tiết rất

Có phải giao mùa thấy
Người xa kẻ nhớ lúc bên cầu
Em về lối cũ anh nhìn mãi
Phút buổi hạ cũng sầu

Đón gió thu về buổi sớm nay
tỉnh dậy mắt
Nao nao trong lòng nhớ
Một ai giữa chốn này.!


Xem thêm:  Chia tay - Lưu Quang Vũ