Bâng khuâng – Hoàng Cầm

0
Bâng khuâng  –  Hoàng Cầm

Lần thứ nhất gặp anh, em nói:

– Chỉ xin làm em gái của anh

Lần thứ hai gặp em, anh nói:

– Muốn xin em làm vợ của anh

Lần trước, anh cười chẳng nói

Lần sau, em cười quay đi

Hôm nay

Họ xa nhau từ lâu

Còn lại tiếng mưa ngâu

Gõ nhịp giọt gianh thềm đêm vắng

Và một dòng thơ

Trang trải nợ ban đầu


Xem thêm:  Nặng nợ - Lê Đạt