Bạn về quê cũ – Nguyễn Ngọc Giang

0
Bạn về quê cũ – Nguyễn Ngọc Giang

Bạn nhớ quê hương bạn có về
Đồng vàng biêng biếc nắng nghiêng đê
Cánh cò chao suốt miền xa thẳm
Hoàng hôn mờ ảo cảnh sơn khê

Bạn nhớ quê hương bạn dãi dầu
Sương già mưa nặng gánh thương đau
Trầm luân dâu bể nhiều
như một hạt mưa ngâu

Bạn nhớ quê hương bạn cố nhiều
Cố nhiều có bấy nhiêu
Bóng tà liễu rũ bên thềm vắng
Được gì khi bạn mãi cô liêu

Bạn nhớ quê hương bạn biệt ly
Tình xưa nghĩa cũ có sá gì
Ganh đua phấn đấu vòng
Giật mình khi thấy mình già đi

Bạn nhớ quê hương bạn ở đâu?
Bờ sông xanh biếc bãi nương dâu
Chiều nay giọt gió treo cành nắng
Bạn về quê cũ lúa xanh màu


Xem thêm:  Hạnh phúc nghe em!