Bạn đúng nghĩa – Mai Hồng Thu

0
Bạn đúng nghĩa – Mai Hồng Thu

như thể tay chân
Chỉ cần hữu dụng không cần nhiều đâu
Chỉ cần ý hợp tâm đầu
Không cần hoa mỹ, xanh, nâu, đỏ vàng

Như thơ, dẫu thoáng đôi hàng
Đôi khi chuyên chở muôn vàn tâm tư
Lắm khi chẳng nói, chẳng ừ
, khoé mắt hiểu như…chưa từng…

Bạn! cần có nghĩa, nhân
, phóng khoáng, ân cần, quan tâm
Chẳng cần khắng khít trăm năm
Chỉ cần dăm phút ủi an

Bạn, đôi khi đáng nghìn vàng
Ai mua không bán, không màng xưng danh
nó tự hình thành
Không từ quà cáp, lanh quanh tiệc tùng

Tình bạn hơi khó hình dung
Nhưng ta cảm được khi cùng mến nhau!

Xem thêm những câu nói hay về tình bạndanh ngôn tình bạn được độc giả yêu thích!


Xem thêm:  Nhà thơ Tản Đà và phần Thơ, lục bát trường thiên (Tập Khối tình con III 1938)