Bạn bè – Diệu Nguyễn

0
Bạn bè – Diệu Nguyễn

Dìm tôi bạn có hơn gì
Hay là cũng chỉ thầm thì sau lưng
Sống chừng ấy tuổi đã từng
Chút điều cơ bản xin đừng bỏ quên

Muốn cho nhân cách nhân lên
Nhìn người điểm tốt làm nền noi theo
Ba câu chuyện biếm nhạt phèo
Dự vào chỉ tổ đu đeo bực mình

Chắc gì người đối diện tin
Ai cũng xấu xí chỉ mình thanh cao
Lời qua tiếng lại ồn ào
Cái lưỡi nhớ uốn trước sau bảy lần

Thị phi nếu lỡ vấy phần
Tự làm tự chịu phân trần… ai nghe
Thẳng ngay chẳng sợ tiếng dè
Ta – Người , bạn bè…. Có hơn?


Xem thêm:  Hoàng Trung Thông Cùng Những Tác Phẩm Dịch Đặc Sắc Phần 1