Bài toán tình yêu

0
Bài toán tình yêu

Hỡi ai là người giỏi toán
Xin giải cho tôi bài toán về
Giả thiết cho rằng tôi yêu người đó
Chứng minh rằng người đó cũng yêu tôi?

Đáp:

Trên thế gian tôi là người giỏi toán.
Toán tình yêu có khó gì đâu.
Giả sử rằng người ấy.
Nhưng tiếc rằng người ấy đã yêu tôi.


Xem thêm:  Yêu biết mấy, những con người đi tới – Mùa Thu Mới ( Tố Hữu )