Bài thơ tình Toán học số 48

0
Bài thơ tình Toán học số 48

Tôi nhớ tôi không
Đôi mắt em cười đơn điệu giữa muôn hoa
Tôi muốn tìm lim nhưng em bảo còn xa
Đường phấn đấu vẫn còn chưa liên tục
Em bảo tôi bước trên đường
Chẳng phải là khoảng cách:epsilon
Là đường thẳng delta tiếp tuyến với đường tròn
Mà là cả một không gian n chiều tuyến tính
Và thế là xích ma điều dự định
Tôi đành bỏ qua cho hàm số triệt tiêu
tôi không bị chặn bởi
Gạt tư lự tôi bước trên đường dài vô hạn
Tồn tại song song trong lòng tôi
là một hàm số khả vi
Xác định tìm tôi trên một đoạn bất kỳ
Và tuần hoàn như một hàm số Sin yểu điệu
Từ buổi tôi
Muốn tìm em ở một điểm Gamma?
Tôi với em trên hai tuyến đường xa
Vẫn liếc nhìn nhau qua một đường phân giác
Những buổi thả tâm hồn lưu lạc
Vào ma trận của lòng em mong xác định một trái tim
Biết chắc k lần em cũng sẽ lặng im
Tôi không nói lập phương trình tham biến
nhau định thức Ổstrolasky
Rồi có lần qua ánh xạ xi
Tôi bắt được mắt em qua vòng tròn lượng giác
Thân hình em là một đường cong bậc hai tổng quát….


Xem thêm:  Mùa yêu như đã qua rồi - Đặng Vương Hưng