Bài thơ tình Toán học số 42

0
Bài thơ tình Toán học số 42

Dáng em đi trên quỹ tích đường tròn
Hòn mắt ngọc em định chiều tọa độ
Nếu có em phương trình còn nghiệm số
rồi nghiệm số sẽ bằng không


Xem thêm:  Thu Bồn cùng tập thơ Một Trăm Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên phần 3