Bài thơ tình Toán học số 41

0
Bài thơ tình Toán học số 41

Phép cộng của
Là khi em
Phép chia của tình yêu
Khi một lần nông nổi
tròn trăm tuổi
Ta vẫn thèm số dư
dù tiếp nối
Tình yêu không phép trừ
hay cách trở
Thương nhau thêm bội phần
Và với em khi đó
Tình yêu là phép nhân


Xem thêm:  Top 25 Bài thơ hay về trăng