Bài thơ tình Toán học số 39

0
Bài thơ tình Toán học số 39

Nếu bài toán tình chưa hiểu
Đã biện luận thế thôi sao
em chả bởi tham số nào
Giả thiết đó
Càng phân tích tim anh càng nhức nhối
Em nỡ nào trị tuyệt đối
Anh yêu em bằng định lý
Và tình anh đã tiến về cô cực
Nếu em xét tình anh trên số thực
Anh sẽ dùng số phức để chứng minh…


Xem thêm:  Thơ tình Sinh học