Bài thơ tình Toán học số 26

0
Bài thơ tình Toán học số 26

Phương trình nào đưa ta về chung lối
Định lý nào sao vẫn mãi ngăn đôi
Biến số yêu nên tình mãi hai nơi
Điểm vô cực làm sao ta gặp được
Đạo hàm kia có nào đâu nghiệm trước
Để lũy thừa chẳng gom lại
Gia tốc kia chưa đủ vẫn phải chờ
Đường giao tiếp may ra còn
Nhưng ! Góc độ yêu quá nhỏ!
Nên vẫn hoài không chứa đủ tình ta
Tại nghịch biến cho tình mãi
chi cho đóng khép
Lục lăng kia cạnh nhiều nhưng rất đẹp
Tại tình là tâm điểm chứa bên trong
Nên đường quanh vẫn mãi chạy lòng vòng
Điểm hội tụ vẫn hoài không với tới
Em cũng biết tung, hoành chia hai lối
Để tình là những đường thẳng song song
Điểm vô cực chỉ hoài công
Đường nghịch số thôi đành chia hai ngả


Xem thêm:  Nhà toán học Gauss - Trần Minh Hiền