Bài thơ tình Hóa học

0
Bài thơ tình Hóa học
Hòa cho ta thêm sát lại
Quện để hai đứa gần nhau
Phản ứng kia chuyển sắc thủy chung màu
Anh lắc nhẹ rồi sau dành ấp ủ
Hãy là nguyên tố
Phân tử duyên được tạo bởi bà tơ
Nguyệt lão nay hợp chất món dại khờ
Liên kết lại và đưa ra kết luận
Định luật kia được ví như
Vì chúng mình mang trạng thái ngất ngây
Mong rằng sau hợp chất đễ tỏ bày
Nói túm lượng tử tình luôn chứng thực

Xem thêm:  Học lởm - Hoàng Nghi