Bài thơ tháng mười hai – Tuyết Băng

0
Bài thơ tháng mười hai – Tuyết Băng
Nhng ngy ng ph lnh lng n l
Trt o vng mc tuyt trng tung bay
Xt li y vi chic l thu gy
Ta gom nht cht y mu nhung nh
Thng mi hai tri ng thng tr gi
Nhng bui chiu thm iu thuc vng mi
Rt tht su ng vo ni n ci
Thm em n vi c ph pha long
Thng mi hai ngy tn nhanh m lnh
Rt co ro chn chiu i hi ngi
Ta bng thm em l ca ring ti
D by gi em khng cn trinh trng
p mt vo i tay gy trai sn
Rung ting n nhp p tri tim m
Ta vn yu nh mt g in kh
Nh ngy u bt gp em trong nng.

Xem thêm:  Vì sao - Xuân Diệu