Bài thơ tháng mười hai – Tuyết Băng

0
Bài thơ tháng mười hai – Tuyết Băng
Những ngày đông phố đến lạ
Trút mặc tung bay
Xót lại đây vài thu gầy
Ta gom nhặt chất đầy màu
trời đông thường trở gió
Những thèm điếu thuốc vàng môi
Rít thật sâu ngả vào nỗi
Thèm em đến với cà phê pha loãng
hai ngày tàn nhanh đêm lạnh
Rét co ro chăn chiếu đợi hơi người
Ta bỗng thèm em là của riêng tôi
Dù bây giờ em không còn trinh trắng
Úp mặt vào đôi tay gầy trai sạn
Rung tiếng đàn nhịp đập
Ta vẫn yêu như một gã điên khờ
Như ngày đầu bắt gặp em trong nắng.

Xem thêm:  Tình biển và thuyền - Bảo Châu