Bài thơ tặng người cựu chiến binh – Bằng Lăng

0
Bài thơ tặng người cựu chiến binh – Bằng Lăng

Anh đã từng là lính sao anh?

Điều giản dị mà em không biết

Em lục tìm ngày xa biền biệt

Dáng một người kiêu hãnh giữa đoàn quân

Em đi tìm trong , dấu chân

Lội suối, trèo non, lên ngàn, xuống

Buổi công đồn rực trời hoả tiễn

xông lên chẳng sợ đạn thù

Chiều hành quân dốc núi

Phút nghỉ chân ba lô làm bàn viết

Lá thư tình gửi

Sắc hoa rừng ướp mật chín vần thơ

Giữa , đâu phải

Phong nhã, vẫn đầy chất lính

Có những người mà ta tôn kính

Chẳng phải cũng chẳng phải vĩ nhân…
(Trần Nguyễn Dạ Lan – TP. HCM)


Xem thêm:  Tuyển tập thơ Mặt đường khát vọng (1974) – Nguyễn Khoa Điềm phần 1