Bài thơ lá – Nguyễn Nhật Ánh

0
Bài thơ lá  –  Nguyễn Nhật Ánh

như lá

Reo vui mỗi ngày

Có chim về hót

Trong lòng

Mai này lá rụng

phai?

Không, tình ta vẫn

Âm thầm trong cây

Khi đến

Tình anh lại đầy

Lá nằm trong lá

Tay nằm trong tay

(Thơ đăng báo Mực Tím Xuân 2000)


Xem thêm:  Biển và em - Xuân Quỳnh