Bài ca về Trái Đất – Định Hải

0
Bài ca về Trái Đất – Định Hải

Trái t này là ca chúng mình 
Qu bóng xanh bay gia tri xanh 
B câu i, ting chim gù thân mn 
Hi âu i, cánh chim vn sóng bin 
Cùng bay nào, cho Trái t quay! 
Cùng bay nào, cho Trái t quay! 

Trái t tr ca bn tr nm châu 
Vàng, trng, en… dù da khác màu 
Ta là n, là hoa ca t 
Gió m hng thm, nng tô thm sc 
Màu hoa nào, cng quý, cng thm! 
Màu da nào, cng quý, cng yêu! 

Ting hát vui gi bình yên Trái t 
Ting ci ran cho Trái t không già 
Hành tinh này, là ca chúng ta! 
Hành tinh này, là ca chúng ta!


Xem thêm:  Chút tình đầu - Đỗ Trung Quân